Dokument o knihe Hlava XXII

HLAVA XXII – scenár Jaro Rihák, réžia Daniel Rihák.

Dokumentárny film o knihe Josepha Hellera, ktorú môžeme čítať aj ako našu históriu. Je o pocite nezmyselnosti a absurdity vojny, zabíjania a smrti. Vo filme boli použité nielen archívne dokumenty, ale aj reálne scény nakrútené v piešťanskom historickom leteckom múzeu. Účinkujú: Róbert Jakab, Daniel Fischer a spisovateľ Oleg Pastier.