Dokument o knihe Jana Eyrová

JANA EYROVÁ –  Scénár a réžia Jaro Rihák

Dokumentárny film o knihe Charlotty Brontëovej.Malá sirota Jana Eyrová žije u vdovy Reedovej. Jej manžel, pán Reed, zomrel krátko potom ako Janu adoptoval. Zažila šikanovanie, internát a mnoho útrap. Charlotte Brontëová písala skoro autobiografický príbeh. Bola dcérou vikára, zažila na vlastnej koži pochmúrne školy, poslali ju do internátneho ústavu pre siroty duchovných, žila z milodarov.  Keď  opisuje scény zo školy, sú to jej vlastné trpké skúsenosti, aj preto sú práve tie časti aj dnes také pôsobivé.

V dokumente účinkujú: Eva Pavlíková, Helena Geregová, Kristína Tóthová a Emma Rebecca

Dutson.