Moja naj kniha PASTELKAMI

Červený Nos Clowndoctors a NAJ detská kresba

 

V najobľúbenejšej knižke sa väčšinou nachádza najobľúbenejšia postavička. Chceš, aby sa s ňou potešili aj druhí? Nakresli jej obrázok a podpor nákup knižiek pre detských pacientov na onkológii.

 

Zdravotní klauni budú čakať, že svoj obrázok prinesieš do 30. júna do najbližšej krajskej knižnice, aby sa zúčastnil veľkej verejnej dražby 15. septembra 2010!

 

Obrázky označené menom, adresou, telefonickým kontaktom,  zašlite  na adresu : STV, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava , alebo odovzdajte do 30. Júna v ktorejkoľvek z týchto  knižníc:

 

Knižnica Mesto Internetová stránka
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce www.zkgz.sk
Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov www.kniznica-poh.sk
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa www.kniznicasl.sk
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava www.kniznica-rv.sk
Zemplínska knižnica Trebišov www.kniznicatv.sk
Podtatranská knižnica Poprad www.kniznicapp.sk
Vihorlatská knižnica Humenné www.vkhe.sk
Verejná knižnica Jána Bocatia Košice www.vkjb.sk
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou www.vthk.sk
Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov www.gutgesel.sk
Knižnica pre mládež mesta Košice Košice http://n.kosicekmk.sk

Mestská knižnica v Bratislave

Bratislava www.mestskakniznica.sk

Staromestská knižnica

Bratislava www.starlib.sk

Malokarpatská knižnica

Pezinok

www.kniznicapezinok.sk

Knižnica Bratislava-Nové Mesto Bratislava www.kbnm.sk

Krajská knižnica

Žilina

www.krajskakniznicazilina.sk

Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Dolný Kubín

www.oravskakniznica.sk

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého

Liptovský Mikuláš

www.kniznicagfb.sk

Kysucká knižnica

 Čadca

www.kniznica-cadca.sk
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

www.vkmk.sk

Miestna knižnica Petržalka

Bratislava

www.kniznicapetrzalka.sk

Novohradská knižnica

Lučenec

www.nklc.sk

Knižnica Jána Kollára

Kremnica

www.kjkk.sk

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Zvolen

www.kskls..sk

Hornonitrianska knižnica

Prievidza

www.hnkpd.sk