Poradie naj 10 kníh

1.  SLOVENSKÉ  ROZPRÁVKY

 2. JA  MALKÁČ

 3. MALÝ  PRINC

 4. ANNA ZO ZELENÉHO DOMU

 5. SÚMRAK

 6. DA VINCIHO KÓD

 7. CHATRČ

 8. JANA  EYROVÁ

 9. ALCHYMISTA

10. HLAVA  XXII