Vzlietni a čítaj

Propagačný videoklip na podporu knižníc a čítania vznikol počas 6. ročníka Festivalu Prešov číta rád, ktorý organizovala Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove.

 

Ďakujeme CVČ Ebony v Prešove - Julke Škopovej a jej teamu - za hudbu a choreografiu, Lukášovi Hrickovi za kameru a strih a samozrejme študentom a žiakom prešovských stredných a základných škôl. Atmosféra bola úžasná a neopakovateľná!!!